6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ziyaret etmekte olduğunuz internet sitemiz (“Site”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. (“P&G” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Site’yi ziyaret ettiğiniz zaman cihazlarınız, tarama işlemleriniz ve kullanım düzenleriniz hakkındaki bilgiler gibi, tarayıcınıza bilgi depolamak veya oradan bilgi almak için çerezler, internet işaretçileri (pikseller ve etiketler dâhil) ve benzer teknolojiler (topluca “çerezler”) kullanılmaktadır. Bu bilgiler Site’nin beklediğiniz gibi çalışmasını sağlamak, analizler yapmak ve size daha fazla kişiselleştirilmiş bir Site deneyimi sağlamak için kullanılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://privacypolicy.pg.com/tr-TR/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tüketici Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Site üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Kesinlikle Zorunlu Çerezler

Bu çerezler Site’nin çalışması için gereklidir. Bunlar çoğunlukla yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi ayarlamak, oturum açmak veya formlar doldurmak gibi bir hizmet talebi anlamına gelen işlemlere karşılık olarak yerleştirilmektedir.

Kullandığımız çerezlere ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Site’nin çerezlere ilişkin bilgilendirme mesajının bir kullanıcıya birden fazla kez gösterilmemesinin sağlanması (kişisel bilgi toplamaz),
 • Hangi çerezlerin bulunduğunun, hangilerinin aktif olduğunun takibinin sağlanması, izinlerinin kaydınının tutulması,
 • Herhangi bir tarama oturumunda ziyaretçi sayfa isteklerinin aynı sunucuya yönlendirildiğinden emin olunması için yük dengelemenin sağlanması.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun’un 5. maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Analitik Çerezleri

Bu çerezler, Site’nin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamızı sağlar. Bunlar hangi sayfaların en çok ve en az beğenildiğini öğrenmemize ve ziyaretçilerin Site’de nasıl gezindiğini görmemize yardım eder. Bu şekilde Site’yi görüntüleyen kişi sayısının, gezintilerin ve site trafiğinin takip ve analiz edilmesi gerçekleştirilir.

Kullandığımız çerezlere ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değer oluşturulmasının ve güncellenmesinin sağlanması.
 • Kullanıcı tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atanarak tekil kullanıcıların ayırt edilmesinin sağlanması, Site’nin analitik raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerinin hesaplanmasının sağlanması.

Aşağıda belirtilen veri işleme faaliyetleri için Kanun’un 5. maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız:

 • İlgili bilgi toplumu hizmetini (internet üzerinden sağlanan hizmeti) açıkça talep ettiğiniz (örneğin log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması) hallerde bir söz konusu olan analitik çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri.
 • Genel / istatistiksel bilgi elde edebilmek için kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve anonim istatistik üreten birinci taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri.

Aşağıda belirtilen veri işleme faaliyetleri için kimlik, işlem güvenliği, müşteri işlem ve çerez verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında ve söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir:

 • İlgili bilgi toplumu hizmetini (internet üzerinden sağlanan hizmeti) talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri.
 • Anonim istatistikler üretmek dışında kullandığımız birinci taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri.
 • Üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri.

İşlevsel Çerezler

Bu çerezler Site’nin gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme sağlamasına olanak verir. Bu çerezler bizim tarafımızdan veya hizmetlerini sayfalarımıza eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yerleştirilebilir.

İlgili bilgi toplumu hizmetini (internet üzerinden sağlanan hizmeti) açıkça talep ettiğiniz (örneğin log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması) hallerde söz konusu tercihlerinizin kaydedilmesi ile Site’nin tarafınız için özelleştirilmesi amaçlarıyla işlevsel çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun’un 5. maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İlgili bilgi toplumu hizmetini (internet üzerinden sağlanan hizmeti) talep etmediğiniz hallerde söz konusu tercihlerinizin kaydedilmesi ile Site’nin tarafınız için özelleştirilmesi amaçlarıyla işlevsel çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için kimlik, işlem güvenliği, müşteri işlem ve çerez verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında ve söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir.

Reklam Çerezleri

Bu çerezler, reklam iş ortaklarımız tarafından bizim Site’miz vasıtası ile yerleştirilebilir. Bunlar, bu şirketler tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve başka sitelerde size ilgili reklamlar göstermek için kullanılabilir. Bunlar, doğrudan kişisel bilgi depolamaz ama tarayıcınızı ve internet cihazınızı özgün şekilde tanımlamaya dayanır.

Kullanılan çerezlere ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Kullanıcının farklı cihazlarda takip edilebilmesi ile hedeflemenin iyileştirilmesi,
 • Kullanıcının sayfaları ziyaret sayısının kaydının sağlanması,
 • Site’ye ziyaretin takibi ile ilgili ziyaretçinin daha önce Site’yi ziyaret edip etmediğinin takibi,
 • Birden fazla cihazdaki dijital tanımlayıcılar arasındaki olası bağlantıların haritalandırılması,
 • Ziyaretçinin Site’ye gelmesini sağlayan içeriğin/reklamın ne olduğunun kaydedilmesi,
 • Pazarlama içeriğinin doğrudan olup olmadığının kaydedilmesi.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında söz konusu olan P&G ürün ve hizmetlerinin doğrudan pazarlama süreçlerinin planlanması, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi ile ürün ve hizmetlerin tercihlerinize göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amaçlarıyla kimlik, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama ve çerez verilerinizin işlenmesinde Kanun’un 5. maddesi kapsamında, söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayanmaktayız.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler, içeriğimizi arkadaşlarınız ve ağlar ile paylaşabilmeniz ve bu platformlardaki Sitemize ziyaretiniz ile ilgili reklamlarla size erişebilmemiz için Site’ye eklediğimiz bir dizi sosyal medya hizmeti tarafından yerleştirilir. Bazı sosyal medya sitelerinin pikselleri de reklam hedefleme için kullanılmaktadır.

İlgili bilgi toplumu hizmetini (internet üzerinden sağlanan hizmeti) açıkça talep ettiğiniz (örneğin log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması) hallerde söz konusu olan sosyal medya çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun’un 5. maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İlgili bilgi toplumu hizmetini (internet üzerinden sağlanan hizmeti) talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan ve pazarlama süreçlerinin planlanması, profilleme ve hedefleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kullanılmakta olan sosyal medya çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için, kimlik, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama ve çerez verileriniz; Kanun’un 5. maddesi kapsamında ve söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir.

Site’de gösterilen “Gizlilik Tercihi Merkezi” bölümünde Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’de hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Site haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında; meşru menfaatimiz kapsamında tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Site’yi ziyaret ettiğinizde, reklamlarımızı görüntülediğinizde veya ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi kullandığınızda otomatik olarak bilgi toplayan takip teknolojileri (çerez) kullanmaktayız. Örneğin, bize hangi tarayıcıyı ve işletim sistemini kullandığınızı, IP adresinizi, ziyaret ettiğiniz internet sayfalarını, tıkladığınız bağlantıları veya bizden gelen bir e-postayı açıp açmadığınızı söylemeleri için çerezler (bilgisayarınızın tarayıcısına depolanan küçük bir dosya) kullanırız. Çerezlerin türlerine Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi başlığında detaylı olarak yer verilmektedir.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

Site’de yer alan “Çerez Onayı” simgesine tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre “açık” veya “kapalı” konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Akabinde; ayarlarınızı etkin hale getirmek için sayfayı yenileyiniz. Ayrıca, kullandığınız tarayıcının ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlayabilirsiniz. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz: